מח 10 הערכה ממוחשבת מח 10 הערכה מדידה משוב מבחנים
 

לקוחותינו

משרד המשפטים

משרד המשפטים משמש מסגרת למועצת רואי החשבון בישראל, למועצת השמאים, לרשם המתווכים ולרשם החוקרים הפרטיים.

גופים אלה מעבירים מבחני הסמכה לקבלת רישיון מקצועי.


חברת מח 10 נשכרה על יד משרד המשפטים כדי לבצע את השלבים הבאים: פיתוח מבחני רב-ברירה, קריאה אופטית של דפי התשובות, בדיקת המבחנים והפקת דוחות פרטניים ודוחות סטטיסטיים כלליים.

 http://www.justice.gov.il/MOJHeb/MoezetRoeiHasbon

רשות ניירות ערך

במסגרת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ז - 1997 עוסקת רשות ניירות ערך בתהליך הרישוי של המבקשים לעסוק במקצועות אלה. במסגרת זו מועברים מבחני הסמכה למועמדים לקבל רישיון.

חברת מח 10 נשכרה על יד רשות ניירות ערך כדי לבצע את כל השלבים הנדרשים: פיתוח מבחני רב-ברירה, קריאה אופטית של דפי התשובות, בדיקת המבחנים והפקת דוחות פרטניים ודוחות סטטיסטיים כלליים.

לאחרונה הרחיבה החברה את השירותים שהיא נותנת לרשות ניירות ערך והיא מפעילה אתר העומד לשירות הנבחנים. באמצעות האתר שנבנה (isaexams.co.il) יכולים הנבחנים להירשם לבחינות, לעקוב אחרי ההודעות, הזימונים, הציונים, וכדומה, וכן לתקשר עם החברה בכל הנושאים הלוגיסטיים הרלבנטיים. פיתוח האתר נעשה במקביל לפיתוח היכולת הלוגיסטית ללהגיש את השירותים הניתנים באמצעות האתר.
משרד האוצר - אגף שוק ההון
חברת מח 10 נשכרה על יד משרד האוצר - אגף שוק ההון כדי לבצע את כל השלבים הנדרשים לעניין העברת מבחני הרישוי לסוכני ביטוח ויועצים פיננסיים: פיתוח מבחני רב-ברירה, קריאה אופטית של דפי התשובות, בדיקת המבחנים והפקת דוחות פרטניים ודוחות סטטיסטיים כלליים. כמו כן, מבצעת החברה גם את העברת המבחנים וכל הלוגיסטיקה המתבקשת מכך: שכירת אולמות המבחן, שכירת משגיחים, שליחת זימונים, וכדומה.
ההסתדרות הרפואית בישראל
חברת מח 10 נשכרה על יד רההסתדרות הרפואית בישראל לצורך טיפול במבחנים המועברים על ידה; מבחני רישוי, מבחני סטאז' ומבחני ההתמחויות. הטיפול במבחנים כולל קריאה אופטית של דפי התשובות, בדיקת המבחנים והפקת דוחות פרטניים ודוחות סטטיסטיים כלליים.
המסלול האקדמי המכללה למינהל ראשון לציון
המכללה למינהל בראשון לציון - המסלול האקדמי, רכשה את הזכויות להפעלת התוכנה לטיפול במבחנים שפותחה על ידי חברת מח 10 בע"מ. באמצעות התוכנה מנהלת המכללה את כל נושא הבחינות; החל מיצירת המבחנים על ידי המרצים (באופן ישיר ומאובטח), המשך ביצירת גירסאות שונות על ידי ערבול השאלות והתשובות, הדפסת המבחנים, הפקת דפי תשובות, סריקת דפי התשובות המלאים, בדיקת המבחנים והפקת דוחות סטטיסטיים.
 
מח 10 הערכה ממוחשבת
 
 
 
 
 
 
 
 
Created by Wise Byte Designed by Interia
         משרד ראשי:    רח' כנפי נשרים 24, ירושלים 02-6517555  :.טל 02-6524256 :פקס דוא''ל: brain@brain10.co.il
דף הבית | הערכה ומשוב | פיתוח מבחנים | ניהול לוגיסטי | צוות החברה | לקוחות | הדגמות | יצירת קשר
כל הזכויות שמורות © 2013 - 1994