מח 10 הערכה ממוחשבת מח 10 הערכה מדידה משוב מבחנים
 

פיתוח מבחנים

חברת מח 10 עוסקת מזה שנים רבות בפיתוח מבחנים לצרכים שונים ובנושאים רבים ומגוונים:

 • החברה פיתחה עבור משרד החינוך והתרבות את מבחני המשוב בחשבון ובלשון (בעברית ובערבית) לכיתות ד, ה ו- ח

 • החברה מנהלת את הטיפול במבחני רשות ניירות ערך. במסגרת זו מועברים בכל שנה  14 מבחנים שונים לכ- 8,000 נבחנים.

 • החברה מבצעת עבור משרד המשפטים את מבחני ההסמכה המועברים על ידי מועצת רואי החשבון בישראל, מועצת השמאים ורשם המתווכים; במסגרת זו מועברים 30 מבחנים בשנה לכ- 10,000 נבחנים.

 • חלק מהמבחנים מועברים on-line למאות נבחנים בכיתות מחשב.

 • החברה מבצעת עבור המכללה למינהל בראשון לציון את המבחנים ה"סגורים" המועברים לסטודנטים.

החברה מבצעת עבור הלקוחות השונים חלקים שונים בתהליך הטיפול במבחנים ובנבחנים; כאשר טיפול מלא במבחן כולל פיתוח המבחן, הפקת חוברות המבחן, הפקת דף תשובות שמי לכל נבחן, הקצאת הנבחנים באופן אקראי באולמות בחינה, קליטת תשובות הנבחנים, חישוב התוצאות, הפקת דוחות סטטיסטיים כלליים ודוחות יחידניים לכל נבחן, וכדומה.

לצורך כך פיתחה החברה תוכנה באמצעותה ניתן לבצע את כל הנאמר לעיל באופן מקצועי, מהיר ומדויק;

תוכנת המבחנים – סקירה יכולות טכנולוגיות

יעוד המערכת

 • המערכת נועדה לשם הגדרה ממוחשבת של מבחן כללי וכל מאפייניו; הפקת המבחן (Online או Hardcopy), בדיקתו והפקת דוחות של תוצאות ברמות שונות.
 • המערכת מנהלת בחינה למספר נבחנים בלתי מוגבל.

טכנולוגיות יישום

 • המערכת מיושמת בעזרת טכנולוגיות מתקדמת של תכנות בסביבת אינטרנט ומערכת הפעלה Windows.
 • התוכנה בנויה משני חלקים: האחד נועד להגדרת המבחן, הפקתו ובדיקתו והשני נועד לתפעול העברת המבחן הממוחשב לנבחנים הרלוונטיים.

משתמשים

 • לתוכנה שני משתמשים אשר בהתייחס לזהותם בכניסה למערכת, מתאפשרת להם פונקציונאליות שונה:
  1. בונה המבחן: הוא זה שמגדיר את כל מאפייני המבחן (מועד, לקוח, שם מבחן, מספר שאלות ועוד), והוא זה שמפיץ את הבחינה לנבחנים, אוסף את תשובותיהם ומייצא את תוצאות המבחן.
  2. הנבחן: ניכנס למערכת עם קוד חד-פעמי על מנת לבצע את הבחינה הממוחשבת. ב- online (אופציונאלי).

 

לקוחות

 • לקוח יכול להיות כל ארגון המעוניין להעביר מבחן (אחד לפחות) ממוחשב או רגיל למספר בלתי מוגבל של נבחנים במספר בלתי מוגבל של מועדים.
 • לכל לקוח ניתן להגדיר באופן ייחודי את אופן העברת נתונים מ- ואל הלקוח; את מבנה טופס התשובות ו\או הצגת הממשק לנבחנים Online; ואת תוכן הזימונים המועברים לנבחנים ע"י הלקוח. כל  הטפסים המיועדים לנבחנים מיוצאים באופן אוטומטי וכוללים את כל מידע הזיהוי של הנבחן בתיאום עם דרישות הלקוח.

 

מאפייני המבחן

 • המבחנים מתחלקים לשני סוגים:
  1. מבחן הנבנה באופן ממוחשב ומוצא להדפסה, כך שהנבחן מקבל טופס מבחן ומסמן את תשובותיו על דף תשובות שהמערכת הדפיסה עבורו. דפי התשובות מיוצאים ע"י המערכת ובתום המבחן נסרקים לתוך המערכת בעזרת סורק אופטי (במקרה זה אין נבחן זה חלק ממשתמשי המערכת).  
  2. מבחן ממוחשב אשר מועבר בתוך כיתת מחשבים, כך שנבחן אינו מקבל טופס מבחן, אלא קורא את השאלות ומסמן את תשובותיו על המסך שלפניו. (במקרה זה הנבחן מוגדר כמשתמש מערכת מהסוג השני). (אופציונאלי)
 • כל מבחן יכול להיבנות ממספר בלתי מוגבל של חלקים. משמעות חלק הוא סדרה של שאלות, אותם הנבחנים מתחילים לפתור בנקודת זמן אחת ושלהן זמן מוקצב מראש. בדרך כלל גם בין חלק לחלק יש הפסקה.
 • כל חלק של המבחן מכיל מספר בלתי מוגבל של שאלות מאותו סוג. השאלות יכולות להיות פתוחות או סגורות (רב-ברירה). השאלות הסגורות יכולות להכיל מספר בלתי מוגבל של תשובות אפשריות. השאלות הפתוחות\המעשיות מאפשרות מענה כללי ב- Hardcopy ו\או צירוף קובץ תשובה ב- Online.
 • מאפייני חלק: משקל החלק בסך כל הציון,  סוג החלק – שאלות רב ברירה או חלק מעשי, משקל ברירת המחדל בכל שאלה, מספר שאלות כלולות, זמן מוקצב לביצוע החלק, הנחיות לביצוע של החלק והנחיות סיום החלק.
 • שאלות יכולות להכיל טקסט, טבלה, תמונה, או תרשים - או שילוב של סוגים אלה.
 • בנוסף לכל שאלה יוגדר משקל (באחוזים מסך כל הבחינה). משקל ברירת המחדל שיוצג הוא המשקל שהוגדר לכל שאלה מלכתחילה.

 

 • לכל מבחן ניתן לבנות מספר רב של גירסאות. בכל גירסה השאלות מתערבלות באופן אקראי בינן לבין עצמן עם הסתייגויות מסוימות; למשל, במידה ולמספר שאלות יש נתונים משותפים אחידים או אם שאלה אחת תלויה באחרת בסדר הופעתה, קבוצות שאלות אלה יתערבלו כיחידה אחת.
 • התשובות לשאלות הרב-ברירה מתערבלות גם כן; כלומר, התשובות של שאלות זהות הנמצאות במקומות שונים במבחן יעורבלו, כך שמיקום התשובה הנכונה ישתנה.
 • יצוא: לכל גירסה ניתן לייצא מפתח תשובות ודו"ח גירסאות המראה את מיקום השאלות בגירסאות השונות ודוחות ה"מיישרים" את בניית הגירסאות כלפי הגירסה המקורית.

 

המבחן הממוחשב

 • המערכת מאפשרת ביצוע בחינה מכל אתר, ללא צורך בהתקנת תוכנה מיוחדת בו באמצעות סביבת Web  מאובטחת, תוך שימוש בדפדפן.
 • המערכת כוללת היבט של ניהול והשגחה של המבחן.
 • המערכת מאפשרת ביצוע סימולטאני של המבחן על ידי כל הנבחנים.
 • ממשק הנבחן יהיה מורכב מן המסכים הבאים: מסך כניסה וזיהוי נבחן, מסך הנחיות, מסך הצגת שאלה ומענה רב-ברירה, מסך הצגת שאלה מעשית וצירוף קובץ הפתרון, הצגת מצב הנבחן (קרי, מיפוי של השאלות עליהן הוא ענה ושל השאלות עליהן טרם ענה), מסך סיום.
 • לכל שאלה מוקדש מסך אחד. אם השאלה ארוכה מכדי להיכנס למסך אחד, יתאפשר גלגול Scrolling   של השאלה למטה ולמעלה.
 • הנבחן מזוהה באופן חד-ערכי ע"י המערכת ונתוני זיהויו משתנים בין כל חלקי המבחן שביניהם יש הפסקה.
 • המערכת מאפשרת לנבחן לעבוד במקביל גם באפליקציות ויישומים אחרים (לצורך מענה על חלק מעשי).
 • המערכת לא מאפשרת לנבחן לצאת ממנה באקראי. אם הדפדפן שבאמצעותו עבד הנבחן נסגר באקראי באמצע העבודה, פתיחתו תביא את המשתמש לאותו מקום בו היה במערכת בעת הסגירה.
 • המערכת מתריעה אם לא נבחרה תשובה לאחת השאלות ולפני סיום, שהרי בתום המבחן לא ניתן לחזור לתוכן השאלות והתשובות.
 • המערכת מציגה 'מסך בוחן' אשר כולל רשימת כלל הנבחנים ומידע על התקדמותם בתוך המבחן. מסך הבוחן מאפשר פתיחת וסיום המבחן לכלל הנבחנים בו-זמנית.
 • המבחן מועבר בסביבה מאובטחת המוגנת ע"י סיסמאות כניסה, הצפנת מידע, ואבטחה פיסית של השרת בו מותקנת המערכת.
 • לאורך כל הדרך מופעל מנגנון גיבוי והתאוששות להבטחת שרידות נתוני המבחן. 

 

הנבחנים

 • במידה והמבחן הינו ב- Hardcopy הנבחן מקבל זימון שמי לבחינה וטופס תשובות שמי (שניהם מיוצאים באופן אוטומטי מהמערכת).
 • יש אופציה לקביעת מקומות וכיתות בחינה ובהתייחס אליהם להקצות מיקום בחינה לכלל הנבחנים באופן רנדומאלי, כך שלמשל נבחנים לא ישבו לפי סדר האלף-בית, דבר שימנע מאחים או מבעל ואישה לשבת סמוך אחד לשני.
 • כל נבחן, בין אם הוא נבחן Online או ב- Hardcopy, מקבל בהכרח גירסה השונה מזו של היושב לידו.
 • הנבחנים במבחן ממוחשב מקבלים סיסמא חד פעמית ושלל נתונים מזהים נוספים בתיאום מראש מול הלקוח וכך הם יכולים להיכנס לבחינה רק במועדה.
 • תשובות הנבחנים נקלטות במסד הנתונים - בין אם ישירות לאחר סימון תשובה רלוונטית על מסך השאלה במבחן ממוחשב, ובין אם בעקיפין לאחר סריקה אופטית של טופס התשובות לתוך מערכת המבחנים.
 • יצוא: לכל נבחן ניתן לייצא "דו"ח כוכביות" המראה על אילו מהשאלות ענה הנבחן נכון והיכן שגה.

 

בדיקת המבחן

 • שאלות הרב-ברירה נבדקות באופן אוטומטי ע"י המערכת בהתייחסות למשקלן בתוך החלק ולמשקל החלק מכלל ציון המבחן.
 • במידה ומתקבלת החלטה אחרי קבלת התוצאות, להכניס שינוי באחת השאלות (בעקבות ערעור או מסיבה אחרת) ניתן לשנות לכל שאלה את משקלה, את הסטאטוס שלה (אם לחשב אותה כלל, כיצד לחשב אותה, או שמא להחשיב את כל התשובות בה כנכונות) ואת הגדרת התשובה הנכונה לשאלה זו. המערכת מאפשרת גם מתן תוספת ציון גורפת לכלל הנבחנים. שינויים אלה משנים את תוצאות הבדיקה On the fly
 • יצוא ללקוחות:
  1. דוח מודפס (בפורמט המבוקש ע"י הלקוח) עם ציוני הנבחנים.
  2. מדיה הכוללת קובץ נתונים ובו שם הנבחן וציונו.
  3. דו"ח כוכביות; הדו"ח מתאר עבור כל נבחן על אילו שאלות ענה נכון ובאילו שגה. במידה והנבחן לא ענה נכון, הדוח יכלול את התשובה שענה הנבחן בפועל. 
  4. דו"ח סטטיסטי; הדו"ח מתאר את הממצאים הסטטיסטיים שהתקבלו לאחר בדיקת המבחן. ממצאים אלה כוללים נתונים כלליים על אחוזי מעבר, אחוזי העונים נכון\לא נכון לכל שאלה ונתונים על מהימנות הבחינה ומתאמים פנימיים של כל השאלות.
 
מח 10 הערכה ממוחשבת
 
 
 
 
 
 
 
 
Created by Wise Byte Designed by Interia
         משרד ראשי:    רח' כנפי נשרים 24, ירושלים 02-6517555  :.טל 02-6524256 :פקס דוא''ל: brain@brain10.co.il
דף הבית | הערכה ומשוב | פיתוח מבחנים | ניהול לוגיסטי | צוות החברה | לקוחות | הדגמות | יצירת קשר
כל הזכויות שמורות © 2013 - 1994