מח 10 הערכה ממוחשבת מח 10 הערכה מדידה משוב מבחנים
 

הערכה ומשוב

בשנים האחרונות גוברת ההכרה של מוסדות רבים בצורך המהותי להעריך את עבודתם ולקבל משוב שוטף.

חברת מח 10 פיתחה מערכת תומכת החלטה ממוחשבת ייחודית: מהו"ת - מדידה, הערכה ותמיכה בקבלת החלטות. המערכת מרכזת את ממצאי ההערכה והמשוב ומפיקה דוחות on-line. 
"מערכת מהו"ת" מהווה פיתוח חדשני בתחום ההערכה בכלל ובתחום הערכת תכניות חינוכיות בפרט.

"מערכת מהו"ת" של חברת מח 10 מאפשרת לארגונים:
 
  • להגדיר מדדי הצלחה ברי מדידה
  • לאסוף נתונים בעזרת כלי מדידה מבוססי אינטרנט: שאלונים, דפי תצפית וכדומה
  • לנתח את הנתונים על פי מדדי ההצלחה ומרכיביהם
  • להפיק דוחות על-פי חתכים שונים
  • לסייע בקבלת החלטות מקצועיות בזמן אמיתי.

מודל ההערכה והתוכנה הייחודית - השלובים זה בזה - מאפשרים לבצע הערכה של תכניות חינוכיות (פורמאליות ובלתי פורמאליות), כמו גם הערכה ומדידה של ארגונים שונים על טיב תפקודם וביצועיהם ועל המידה בה הם משיגים את מטרותיהם. 

מדדי הצלחה

שיטת ההערכה הייחודית אשר פותחה בחברת מח 10 מתבססת על הגדרה של מדדי הצלחה לתכנית המוערכת ובנייה של "עץ-הערכה" אשר נבנה במיוחד (Tailor Made) עבור הפרוייקט המוערך. העץ מורכב ממדדי הצלחה המוגדרים מראש עם הלקוח. כל מדד מתבסס על רמות משנה, תוך הגדרת היחסים ההיררכיים בתוך מדדי ומימדי ההצלחה של הפרוייקט המוערך. 

בבסיס "עץ ההערכה" נמצאים מדדי ההצלחה, המהווים למעשה הגדרה וניסוח של מטרות-העל של הפרוייקט המוערך. כל מדד הצלחה מפוצל למימדים המרכיבים אותו וכל מימד מפוצל למרכיבים נוספים. מרכיבי המימדים יכולים להיות שאלות מנוסחות או פריטי מידע אחרים, הניתנים לאיסוף באופנים שונים.

הגדרת המדדים, כמו גם בניית העץ כולו, נעשית בתהליך משותף למנהלי הפרוייקט ולאנשי ההערכה של חברת מח 10.

כלי המדידה

עם סיום בניית "עץ ההערכה", מתאימים אנשי ההערכה של חברת מח 10 את כלי ההערכה המתאימים, כדוגמת: שאלונים, דפי תצפית, ראיונות מובנים, מבחנים ועוד, לתכני ההערכה ולמדדי ההצלחה, בהתאם למטרות הפרוייקט.

 

מהו"ת - תוכנת המחשב הייחודית מבוססת האינטרנט אשר פותחה במח 10, יכולה לשמש גם לצורך שליחת השאלונים וקליטתם. הנתונים שנאספים מוזנים לתוך מאגר הנתונים, המהווה חלק אינטגרלי של המערכת.

הפקת דוחות

לאחר הזנת הנתונים ניתן להפיק דוחות באמצעות המערכת הממוחשבת בצורה ידידותית וללא כל צורך בידע סטטיסטי או אחר. המערכת מאפשרת הפקת גרפים של ממצאי המדדים השונים, כולל אפשרויות פילוח ממצאי המדדים לגרפים, המציגים כל פרמטר שנבחר על ידי המשתמש.

ממצאי ההערכה מאורגנים בגרפים המבוססים על הציונים שניתנו, וניתן לערוך השוואות בין היחידות השונות, השוואות בנקודות זמן שונות, השוואות בין אוכלוסיות שונות וכדומה. המערכת מאפשרת הפקת סיכומים מילוליים לפי פרקים תוכניים של המדדים והמימדים שהוגדרו.

 
מח 10 הערכה ממוחשבת
 
 
 
 
 
 
 
 
Created by Wise Byte Designed by Interia
         משרד ראשי:    רח' כנפי נשרים 24, ירושלים 02-6517555  :.טל 02-6524256 :פקס דוא''ל: brain@brain10.co.il
דף הבית | הערכה ומשוב | פיתוח מבחנים | ניהול לוגיסטי | צוות החברה | לקוחות | הדגמות | יצירת קשר
כל הזכויות שמורות © 2013 - 1994